A la part inferior del tòtem hi ha contingut adaptat al públic infantil per potenciar el turisme familiar. L’objectiu és fomentar i promocionar el patrimoni cultural del municipi.