Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona | Com i per què federar-se | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

COM FEDERAR-SE

La Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona aglutina les onze associacions d’hostaleria de la demarcació de Girona. Per formar-ne part és indispensable està agremiat a alguna de les associacions de la zona de la Costa Brava, comarques d’interior, del Pirineu de Girona o del turisme rural.

PERQUÈ FEDERAR-SE

Per a la millora de la defensa dels interessos col·lectius del sector, per reforçar la capacitat d’interlocució de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, per participar en les decisions del sector, perquè la unió significa solidaritat interna i força externa per aconseguir millores en el desenvolupament de la nostra activitat.

 

Federar-se vol dir gaudir de tots els serveis tècnics i professionals de l’estructura patronal pròpia i de les estructures patronals on està representada, mantenir-se informat de tot el que afecta a l’hostaleria i accedir a la formació especialitzada pels seus treballadors

SERVEIS QUE OFEREIX LA FEDERACIÓ

Assessorament normatiu entorn a la crisi sanitària de la COVID-19

L’entitat garanteix un assessorament exclusiu als establiments federats davant de la crisi sanitària de la COVID-19, gràcies als serveis jurídics de l’advocat Joan Carles Casas i de les patronals de les quals en forma part (CEHAT, PIMEC i FOEG)

Llei de les societats de propietat intel·lectual (SGAE, AGEDI, EGEDA, AIE-AISGE, etc)

Assessorament davant de com actuar en relació amb la llei de les societats de propietat intel·lectual i descomptes en les seves tarifes.

Prevenció de riscos laborals

Assessorament en Prevenció de riscos laborals a través del conveni amb Ergo Laboris que ofereix descomptes per tots els associats.

Plaques d’hotels

La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona és la instància competent d’encarregar la producció i la distribució de les plaques de classificació dels hotels.

Laboral / fiscal / jurídic

  • Assessorament sobre temes d’àmbit laboral, fiscal i jurídic a totes les empreses federades, a través d’un conveni de col·laboració corporatiu establert amb la Gestoria Grup Simon.
  • Assessorament sobre l’aplicació dels termes i condicions establerts en el Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya, a través de l’acord amb l’advocar Joan Carles Casas.

Repsol

Les empreses federades es poden acollir als descomptes negociats amb Repsol sobre el gas propà i sol·licitar estudis específics de les seves necessitats energètiques.

Petrocat

Les empreses federades es poden acollir als descomptes negociats amb Petrocat sobre el gasoil que utilitzen en els seus establiments.

Convenis amb empreses

Les empreses federades poden gaudir dels descomptes que es negocïin amb diferents empreses que ofereixin productes pel sector de l’hostaleria.

Borsa de treball

Els establiments federats tenen la possibilitat d’enviar les seves ofertes de feina a la Federació, les quals es publiquen a la web i a les xarxes socials, per tal que les persones sol·licitants de feina, enviïn els seus currículums, que es seleccionaran segons el perfil demanat per l’establiment federat.

Llei Orgànica de Protecció de Dades (RGPD)

Mitjançant el conveni de col·laboració amb Segurinfo, els empresaris federats gaudeixen d’un servei d’assessorament especialitzat per adaptar i implementar la Llei Orgànica de Protecció de Dades (RGPD).

Formació

Cursos de formació contínua del sector de l’hostaleria i turisme a través de la Federació o de les associacions membres de l’organització empresarial.

Seguretat

Les empreses federades disposen de tota la informació actualitzada i immediata dels dispositius dels Mossos d’Esquadra, dels procediments en la tramesa de les fitxes policials i les denúncies, així com de les possibles estafes que s’esdevinguin.

Sofware de gestió pel sector de l’hostaleria

Les empreses federades gaudeixen d’un 40% de descompte en la compra del software de gestió de l’empresa Informàtica 3.

Web Corporativa

A través del portal web www.gihostaleria.org es dona la possibilitat de reforçar la imatge corporativa i incidir en la captació de nous clients mitjançant la contractació de banners publicitaris.

UNEIX-TE A LES NOSTRES ASSOCIACIONS…

  • Per a la millora de la defensa dels interessos col·lectius del sector.
  • Per reforçar la capacitat d’interlocució de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona.
  • Perquè la vostra empresa pot gaudir de tots els serveis tècnics i professionals de l’estructura patronal pròpia i de les estructures patronals on estan representades.
  • Per continuar unint esforços i sumant experiències per al progrés de l’activitat del sector de l’hostaleria.