Lideratge i comunicació per generar benestar (30 hores) – AULA VIRTUAL | Federació Hostaleria de Girona

Blog

lideratge

Lideratge i comunicació per generar benestar (30 hores) – AULA VIRTUAL

  |   Formació

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA I ELS FONS NEXT GENERATION. GESTIONADA PER LA FEDERACIÓ D’HOSTALERIA:

Dates: dilluns, dimecres i divendres del 15 de gener al 5 de febrer de 2024

Horari: de 9.30 h a 12.30 h

Lloc de Realització: Aula virtual

 • Plataforma google Classroom on es penjaran els continguts de la formació.
 • Plataforma Zoom que s’utilitzarà per dur a terme les sessions formatives.
 • IMPORTANT: És imprescindible que les persones participants de l’acció formativa, durant les sessions formatives estiguin en llocs de treball adequats a seguir-les. No està permès participar a una sessió al cotxe, al carrer, a un comerç, etc. Si es detecta una incidència d’aquest tipus, el participant no podrà seguir l’acció formativa i per tant, no obtindrà la certificació oficial.

Unitat de competència relacionada: Gestionar unitats d’informació i distribucions turístiques.

Objectiu general:

 • Identificar quin valor té la comunicació en la responsabilitat professional de lideratge.

Objectius específics:

 • Aplicar tècniques de comunicació per tal que aquesta sigui efectiva i generi l’impacte que es necessita.
 • Manejar estratègies de lideratge eficaç davant de l’equip de persones.

Continguts:

Mòdul 1. Comunicació efectiva

UNITAT DIDÀCTICA 1. Comunicació intrapersonal

 1. Valors
 2. Emocions. La comunicació de les 3 A.
 3. Mètode AIS.

UNITAT DIDÀCTICA 2. Comunicació interpersonal

 1. Intel·ligència emocional.
 2. Storytelling
 3. Tast de PNL.

 

Mòdul 2. Lideratge conscient

UNITAT DIDÀCTICA 1. Diagnosi de l’equip

 1. Anàlisi DAFO.
 2. Estratègies CAME.
 3. Mapes d’energia.

UNITAT DIDÀCTICA 2. Eines de decisió

 1. Neurolideratge
 2. Salari emocional.
 3. El mètode Cardinals.

UNITAT DIDÀCTICA 3. Introducció d’un sistema verd a l’entorn empresarial

 1. Ús eficient dels recursos.
 2. Aposta per l’eficiència energètica.
 3. Igualtat a l’empresa.

Avaluació:  Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

Certificació:  Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona.

Formadora: Neus Vila Figareda.

Formació dirigida a:

 • Autònoms.
 • Treballadors ocupats.
 • Treballadors en situació d’ERTO.
 • Persones en situació d’atur.

Organismes que subvencionen la formació:

Logos MRR