L'Estat només va executar un terç de la inversió prevista per a Catalunya l'any 2021 | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

Blog

descarga

L’Estat només va executar un terç de la inversió prevista per a Catalunya l’any 2021

  |   Novetats

Diari de Girona. A la Comunitat de Madrid la inversió executada, de 2.086 milions, gairebé va duplicar la quantitat consignada en els Pressupostos.

Mai va ser tan gran la distància entre la inversió pressupostada per l’Estat per a Catalunya i el realment executat com l’any 2021. En concret, l’Estat a penes va aconseguir executar l’any passat poc més d’un terç de la inversió territorial pressupostada per a Catalunya (el 35,7%) i això es va deure, sobretot, a l’ínfim acompliment de les partides assignades a l’entitat pública empresarial d’infraestructures ferroviàries (ADIF).

En total, l’Estat va invertir a Catalunya 739,8 milions d’euros, enfront dels 2.068 pressupostats. És a dir, va haver-hi 1.328 milions que es van quedar convertits en lletra morta, segons es desprèn de l’informe publicat ahir per la Intervenció General de l’Estat (IGAE), relatiu a la distribució territorial de la inversió del sector públic estatal en 2021.

No a totes les comunitats els va anar igual. De mitjana, l’Estat va executar el 67% de les inversions programades (dos terços). Si es tenen en compte les inversions regionalitzables, el percentatge d’execució es va elevar al 71%, gairebé el doble que el resultat obtingut a Catalunya (35,7%). A més, si es comparen unes comunitats amb altres, el greuge és encara major: mentre que l’Estat només va executar a Catalunya el 35,7% de la inversió pressupostada, a Madrid gairebé la va duplicar; en concret, l’Estat va executar el 184% del que havia pressupostat en la comunitat madrilenya.

En concret, la inversió real executada en la Comunitat de Madrid el 2021 s’eleva a 2.086 milions d’euros, mentre que la pressupostada era de 1.113,8 milions d’euros, la qual cosa suposa una execució del 187,3%. Així, la inversió a la Comunitat de Madrid (2.086 milions) gairebé triplica l’executada a Catalunya (739,8 milions), malgrat que la pressupostada en aquesta última (2.068 milions) sigui superior a la primera (1.113,8 milions).

El pitjor registre en anys

La menor execució a Catalunya de les inversions estatals és un fet constatable en els últims anys, però mai havia arribat a la dimensió que s’ha produït el 2021. Segons un informe que va elaborar el Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat el 2019, a partir dels informes de la IGAE, el nivell d’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya va estar 10 punts percentuals per sota de la mitjana espanyola en el període 2015-2018. Mentre que per al conjunt de les comunitats la suma de les inversions executades van representar el 75,3% del pressupostat, a Catalunya aquest percentatge va baixar fins al 65,9%, molt lluny, per descomptat, del 113,9% que va registrar la Comunitat de Madrid en aquest mateix període. Lluny d’aquesta mitjana d’execució a Catalunya del 65,9, les dades de 2021 es queden en un raquític 35,7%.

El 2020 no va haver-hi un nou Pressupost de l’Estat (es va prorrogar l’anterior) i no es pot completar la sèrie. Però les dades de 2020 sí que permeten concloure que a Catalunya a penes es va executar el 9% de la inversió territorialitzada total, un percentatge molt per sota (la meitat) del pes que, d’acord amb l’Estatut, correspon a la comunitat catalana, del 18%.

L’anàlisi de les dades de la IGAE permet identificar on es van concentrar els majors forats pressupostaris en 2021. Quant a Catalunya, les dades assenyalen a ADIF. L’empresa pública administradora d’infraestructures ferroviàries havia previst inversions a Catalunya per un total de 1.200 milions (incloent-hi 492 milions per a alta velocitat). D’aquest total, només es van executar 191 milions, a penes el 16% del pressupostat.

Tampoc es van arribar a executar 108 milions del total assignat a Ports de l’Estat; ni els 172 milions dels 262 assignats a Renfe. Entre altres exemples, també es van quedar pel camí 42 milions assignats a Enaire o 3,4 del total pressupostat a favor del World Trade Center Barcelona.