Informació i atenció turística en llengua estrangera, Francès (30 hores) – AULA VIRTUAL | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

Blog

FOTOS pàgina web (371 × 205 px) (3)

Informació i atenció turística en llengua estrangera, Francès (30 hores) – AULA VIRTUAL

  |   Formació

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA I  GESTIONADA PER LA FEDERACIÓ D’HOSTALERIA I TURISME DE LES COMARQUES DE GIRONA:

Dates: dimarts i dijous del 21 de maig al 20 de juny

Horari: de 10 h a 13 h

Lloc de Realització: Aula virtual.

Per normativa, la sessió del dijous 30 de maig s’impartirà de forma presencial a l’aula de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona (C/ Montnegre, 48-50 baixos de Girona)

 • Plataforma google Classroom on es penjaran els continguts de la formació.
 • Plataforma Zoom que s’utilitzarà per dur a terme les sessions formatives.
 • IMPORTANT: És imprescindible que les persones participants de l’acció formativa, durant les sessions formatives estiguin en llocs de treball adequats a seguir-les. No està permès participar a una sessió en el cotxe, al carrer, a un comerç, etc. Si es detecta una incidència d’aquest tipus, el participant no podrà seguir l’acció formativa i per tant, no obtindrà la certificació oficial.

Objectiu general:

 • Aplicar el vocabulari i les expressions adequades per relacionar-se amb clients que parlin francès.

Objectius específics:

 • Identificar el vocabulari i la gramàtica adequada per presentar-se i saludar un client francès.
 • Manejar les expressions i el vocabulari adequat per atendre un client en francès, així com aplicar el verb devoir i empatitzar amb les queixes i reclamacions dels clients per oferir solucions

Continguts:

Mòdul 1. Presentar-se i saludar

Resultats d’aprenentatge

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

Identificació de la gramàtica francesa inicial

 • Pronoms personals
 • Verbs regulars i irregulars
 • Adverbis de temps
 •  Oracions afirmativa, negativa i interrogativa

Memorització del vocabulari necessari per presentar-se i saludar

 • Alfabet
 • Noms
 • Dies de la setmana, mesos, estacions i hores

Aplicació d’una fonètica correcta

 • Regles d’entonació

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Assimilació de l’aprenentatge d’un idioma diferent del nostre
 • Respecte i tolerància pels costums d’un altre país

Mòdul 2. Atenció al client en francès

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

Identificació de la gramàtica francesa inicial

 • Articles definits, indefinits i partitius.
 • Articles possessius.
 • Adjectius demostratius.
 • Verb devoir.
 • Pronoms demostratius.

Memorització del vocabulari necessari per atendre un client

 •  Vocabulari específic del sector turístic
 • Com demanar menjar i beguda en un restaurant
 • Expressions útils per a l’atenció al client
 • Formes de pagament

Identificació de la gramàtica francesa inicial

 • Els temps verbals: present, passat i futur.
 • L’expressió de la possessió.

Memorització del vocabulari necessari per atendre un client.

 • Donar adreces
 • Les activitats del dia
 • Diàleg en un establiment turístic

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Disposició per aprendre un idioma diferent del nostre

Avaluació:  Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

Certificació:  Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona.

Formadora: Silvia Monroig

Formació dirigida a:

 • Autònoms.
 • Treballadors ocupats.
 • Persones en situació d’atur.

Organismes que subvencionen la formació:

Diseño sin título (1)