Desenvolupament de productes turístics (30 hores) – AULA VIRTUAL | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

Blog

foto fageda

Desenvolupament de productes turístics (30 hores) – AULA VIRTUAL

  |   Formació

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA. GESTIONADA PER LA FEDERACIÓ D’HOSTALERIA I TURISME:

Dates: dilluns, dimecres i divendres del 18 d’octubre al 6 de novembre

Horari: de 9.30 h a 13.30 h (excepte el 6/11 fins a les 11.30 h)

Lloc de Realització: Aula virtual

 • Plataforma google Classroom on es penjaran els continguts de la formació.
 • Plataforma Zoom que s’utilitzarà per dur a terme les sessions formatives.
 • Per normativa, la sessió del divendres 25 de novembre s’impartirà de forma presencial a l’aula de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona (C/ Montnegre, 48-50 baixos de Girona). 
 • IMPORTANT: És imprescindible que les persones participants de l’acció formativa, durant les sessions formatives estiguin en llocs de treball adequats a seguir-les. No està permès participar a una sessió en el cotxe, al carrer, a un comerç, etc. Si es detecta una incidència d’aquest tipus, el participant no podrà seguir l’acció formativa i per tant, no obtindrà la certificació oficial.

Objectiu general:

 • Confeccionar productes i/o serveis turístics per implementar-los, atenent les característiques territorials i variables socioeconòmiques de l’entorn.

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Productes, serveis i/o destinacions turístiques

OBJECTIU

Analitzar la capacitat de càrrega de la destinació en què es desenvolupa el producte o servei turístic, identificant els components del màrqueting de serveis que incideixen en la creació, oferta i promoció d’un determinat producte turístic

RESULTATS D’APRENENTATGE

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Anàlisi de la situació turística actual
  • Desenvolupament del producte i/o servei de la destinació turística
  • Anàlisi dels efectes del desenvolupament turístic
  • Establiment de la capacitat de càrrega
 • Definició del producte turístic
  • La posada en marxa del producte o la destinació turística
  • Importància i creació de la marca i de la imatge de la destinació
  • Funcions de la imatge de marca i tipus
 • Identificació de les accions de màrqueting
  • Publicitat i relacions públiques
  • Fires turístiques

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Dinamització turística

OBJECTIU

Aplicar les tècniques d’anàlisi per a l’elaboració a la segmentació de mercats i dinamitzar els recursos de la zona.

RESULTATS D’APRENENTATGE

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Anàlisi estratègica i competitiva del producte o servei turístic
  • Les fases del desenvolupament
  • Diagnosi de la situació ◦ Inventari de recursos
  • Anàlisi DAFO
 • Elaboració de la segmentació de mercats
  • La psicologia del comprador
  • Els diferents tipus de clients
  • Les tipologies de clients vinculades al producte turístic

Avaluació:  Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

Certificació:  Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, l’ESHOB i de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona.

Formadora: Neus Vila Figareda

Formació dirigida a:

 • Autònoms.
 • Treballadors ocupats.
 • Treballadors en situació d’ERTO.
 • Persones en situació d’atur.