Accions de comercialització en el sector turístic (20 hores) – AULA VIRTUAL | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

Blog

FOTOS pàgina web (371 × 205 px) (3)

Accions de comercialització en el sector turístic (20 hores) – AULA VIRTUAL

  |   Formació

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA. GESTIONADA PER LA FEDERACIÓ D’HOSTALERIA I TURISME:

Dates: 7, 9, 11, 14 i 16 d’octubre

Horari: 9.30 h a 13.30 h

Lloc de Realització: Aula virtual

 • Plataforma google Classroom on es penjaran els continguts de la formació.
 • Plataforma Zoom que s’utilitzarà per dur a terme les sessions formatives.
 • Per normativa, la sessió del dilluns 14 d’octubre s’impartirà de forma presencial a l’aula de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona (C/ Montnegre, 48-50 baixos de Girona). 
 • IMPORTANT: És imprescindible que les persones participants de l’acció formativa, durant les sessions formatives estiguin en llocs de treball adequats a seguir-les. No està permès participar a una sessió en el cotxe, al carrer, a un comerç, etc. Si es detecta una incidència d’aquest tipus, el participant no podrà seguir l’acció formativa i per tant, no obtindrà la certificació oficial.

Objectiu general: Promoure la comercialització de productes i serveis turístics per Internet

Continguts:

Mòdul 1. El mercat i el consumidor del segle XXI

OBJECTIU:

 • Identificar conceptes bàsics sobre el mercat i la seva evolució en els models de comercialització

RESULTATS D’APRENENTATGE

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques:

 • Identificació dels conceptes bàsics de comercialització directa i indirecta
  ◦ Definició del concepte de turisme
  ◦ Canvi en les formes de consumir
  ◦ Variables que afecten el turisme
  ◦ Definició de comercialització
 • Anàlisi de l’evolució del màrqueting turístic
  ◦ Diferents enfocaments
  ◦ El producte turístic

Habilitats de gestió, personals i socials:

 • Implicació pel màrqueting turístic i la seva evolució

Mòdul 2. Analitzar per comercialitzar productes i propòsit

OBJECTIU:

 • Interpretar un DAFO per a la identificació del Personal Buyer

RESULTATS D’APRENENTATGE

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques:

 • Analisi per a la comercialitzacio de productes
  . Pla de marqueting
  . Identificar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats
  . Diagnosi DAFO a l’analisi de la satisfaccio del client
 • Aplicar CAME del producte turistic
  . Corregir les debilitats i afrontar les amenaces
  . Mantenir les fortaleses i explotar les oportunitats
 • Segmentacio de mercats
  . Personal Buyer
  . Mapa d’empatia

Habilitats de gestió, personals i socials:

 • Participació a DAFO
 • Implicació en les millores i explotació del producte turístic

Mòdul 3. Internet com a canal de comercialització de serveis turístics

OBJECTIU:

 • Identificar Internet com un canal de comercialització de serveis turístics

RESULTATS D’APRENENTATGE

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques:

 • Relació d’accions offline i online existents
  ◦ Objectius SMART
  ◦ Llistat d’accions de comercialització
  ◦ Promoció per a la comercialització
 • Definició i aplicació de les accions de comercialització amb el producte turístic i el target decidit
  ◦ Xarxes socials
  ◦ Web
  ◦ Viatges de familiarització
  ◦ Màrqueting directe
  ◦ E-mail màrqueting
  ◦ Butlletins
  ◦ Fires de turisme

Habilitats de gestió, personals i socials:

 • Valoració del tipus d’accions de comercialització
 • Predisposició a utilitzar Internet per comercialitzar el producte turístic

Mòdul 4. Disseny i creació d’accions de comercialització

OBJECTIU:

 • Identificar els beneficis de les accions que creen enllaç entre el producte, el màrqueting i el storytelling

RESULTATS D’APRENENTATGE

Coneixements/Capacitats cognitives i pràctiques:

 • Identificació de les OTA’S (Online Travel Agencies)
  ◦ Comercialització amb OTA’S
  ◦ Tendències
 • Aplicació d’un màrqueting aplicat a xarxes socials
  ◦ Principals xarxes socials
  ◦ Creació una història
  ◦ Gamificació o ludificació
 • Utilització Màrqueting emocional
  ◦ Despertar sentiments
  ◦ Storytelling

Habilitats de gestió, personals i socials:

 • Consciència dels sentiments a través d’històries
 • Actitud positiva a l’exposició del producte turístic

Avaluació:  Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

Certificació:  Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Continua, l’ESHOB  i de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona.

Formadora: Neus Vila i Figareda

Formació dirigida a:

 • Autònoms.
 • Treballadors ocupats.
 • Treballadors en situació d’ERTO.
 • Persones en situació d’atur.