L'INE revisa a l'alça el PIB i avança la recuperació del nivell precovid al 2022 | Federació Hostaleria de Girona

Blog

L’INE revisa a l’alça el PIB i avança la recuperació del nivell precovid al 2022

  |   Novetats

Diari de Girona. L’organisme calcula ara que el volum del producte interior brut de l’any passat va ser un 1,5% més gran que en la seva estimació anterior.

 L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar ahir les dades de revisió del PIB corresponents al període del 2020 al 2022 i la conclusió és que l’economia va créixer el 2022 un 5,8% en termes reals (tres dècimes per sobre de la dada del 5,5% anticipada el gener i el març del 2023), sense comptar l’efecte de la inflació. En termes nominals, el creixement va ser del 10,2%, dues dècimes per sobre de la dada preliminar de gener.

També s’han revisat a l’alça les dades del PIB del 2020 i, sobretot, del 2021. Amb la nova sèrie publicada ahir, resulta que la caiguda del PIB el 2020 va ser de l’11,2% (davant el -11,3% de la sèrie prèvia). A més, s’eleva el creixement real del 2021 fins al 6,4% (davant el 5,5% anterior) i se situa en el 5,8% el del 2022 (tres dècimes per sobre del que es va anticipar al gener).

L’actualització acumulada dels comptes estatals per als períodes 2020, 2021 i 2022 condueix a una estimació del PIB anual a preus corrents de 1.346.277 milions d’euros el 2022, un 1,5% superior al nivell inicialment estimat per l’INE (19.269 milions més). Les noves dades anticipen al 2022 la recuperació del nivell del PIB prepandèmia en lloc d’haver-ho fet en el primer trimestre del 2023, com apuntaven les dades anteriors. A finals del 2022, el volum del PIB es va situar un 8% per sobre del que hi havia el 2019 (1.245.513 milions).

Menys pes del deute públic

El fet que el PIB nominal (en milions d’euros) resulti més elevat suposa un menor pes del deute públic sobre aquest. En particular, segons remarca el Ministeri d’Economia, l’increment del PIB nominal en més de 20.000 milions d’euros permet reduir la ràtio d’endeutament sobre el PIB en 1,6 punts addicionals al final del 2022 (fins al 111,6% del PIB) i permetria anticipar els objectius fiscals fixats en el Programa d’Estabilitat, avançant al 2023 la reducció per sota del 110%.

Des del punt de vista del Ministeri d’Economia, les noves dades de l’INE reflecteixen també la qualitat del creixement de l’economia espanyola, que ha beneficiat especialment les famílies, augmentant el pes dels salaris sobre el PIB en més d’un punt.

Respecte del 2022, l’INE estima ara una menor aportació de la demanda nacional (2,9%, davant el 3,1% previ) i més contribució de la demanda externa (2,9%, davant del 2,4%).

Amb la nova sèrie actualitzada, l’INE estima ara per al 2022 un creixement més gran de la despesa de les famílies (del 4,7%, davant el 4,4% previ) i una menor retallada del consum públic (-0,2% davant el -0,7% previ). En sentit contrari, les noves dades apunten a un menor creixement de la inversió (1,4% davant l’estimació anterior del 3,5%). L’INE eleva ara al 15,2% l’avenç de les exportacions (en lloc de l’estimació prèvia del 14,4%) i retalla al 7% el de les importacions (des del 7,9%).

Paral·lelament, la taxa de variació de l’ocupació en termes de llocs de treball equivalents a temps complet es xifra ara en el 3,7%, davant el 3,8% estimat al març.