Les pimes gironines, preocupades pel preu de les matèries primeres | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

Blog

Les pimes gironines, preocupades pel preu de les matèries primeres

  |   Novetats

Diari de Girona. Una enquesta de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona i la consultora Tactio apunta que el 70 per cent de les empreses està en situació de lleugera o forta recuperació. Les companyies afirmen tenir dificultats per a contractar personal.

El fort increment del preu de les matèries primeres són una amenaça per a la recuperació de l’economia i per a la situació de moltes empreses. Així ho destaca un informe de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona i la consultora Tactio, que situa aquest encariment com la principal preocupació de les petites empreses gironines. L’estudi s’ha fet a partir d’una enquesta a 101 companyies, 49 de les quals són microempreses (menys de 10 treballadors), 50 són pimes (d’11 a 249 empleats) i 2 grans empreses.

La dificultat per a contractar i la competència són les altres dues grans preocupacions de l’empresa gironina. Es tracta de problemes que ja existien abans de la pandèmia.

El tamany de les empreses condiciona les seves preocupacions. A més grandària, major preocupació per l’increment del preu de les matèries primeres. Aquesta matèria preocupa el 80% de les empreses empreses mitjanes, al 50% de les empreses petites i al 30% de les microempreses. En les micropimes, el que preocupa més és la competència, que, en canvi és la tercera preocupació per a les empreses mitjanes i petites.

La segona gran preocupació per a les empreses mitjanes és la dificultat per a contractar. També aquí, a més grandària, més preocupació: només preocupa dos de cada deu micropimes i a gairebé a sis de cada deu empreses mitjanes.

Respecte a baròmetres anteriors, els responsables de Tactio detecten una preocupació a l’alça sobre la necessitat de la transformació digital de les empreses. «La transformació digital porta anys sent un dels grans reptes que han d’afrontar les pimes i la necessitat de dur a terme aquest procés s’ha vist accelerat a causa de la Covid-19», destaca l’informe.

La millora en la pàgina web (53%), la millora en les xarxes socials (45%) i inversió en infraestructura (40%) són els tres pincipales tipus de projectes abordats per les pimes enquestades, mentre que només un 18% ha apostat per millorar la formació dels empleats en aquest àmbit.

La dificultat en el cobrament no preocupa les empreses mitjanes i petites, no obstant això preocupa a gairebé tres de cada deu micropimes, sent la tercera preocupació en aquesta grandària d’empreses, per darrere de l’increment del preu de les matèries primeres i de la competència.

Les empreses petites tenen una preocupació que no es manifesta tant en la resta de grandàries d’empreses: l’organització interna. «Són empreses de fins a 50 persones ocupades i, per tant, es tracta generalment d’empreses familiars que han crescut i que no s’han professionalitzat en totes les seves àrees», assegura l’informe.

Optimisme pels propers mesos

Les empreses són més optimistes en relació amb la marxa de la seva pròpia empresa. De fet, el 70% asseguren que es troben en situació de lleugera recuperació (50% o de forta recuperació (20%). L’informe de l’AEEG detecta que quan major és la dimensió de l’empresa, més percepció de forta recuperació hi ha.

Les bones perspectives de negoci també es tradueixen en l’increment de les plantilles, ja que gairebé cinc de cada deu empreses participants en l’enquesta acabaran l’exercici 2021 creixent en contractació. La majoria d’elles contractaran entre una i cinc persones.

D’altra banda, l’informe de Tactio i l’AEEG revela que la meitat de les pimes enquestades estan per sota del 70% d’aprofitament de la seva capacitat productiva interna.

«Les teories més esteses en aquesta matèria, indiquen que l’escassa grandària de les nostres empreses, en relació amb altres països, llastra la productivitat d’aquestes. No en va, el 35% les microempreses enquestades , estan per sota del 60% d’aprofitament de la seva capacitat de producció. No obstant això, a penes dues de cada 10 empreses petites o mitjanes estan en aquest baix nivell d’aprofitament», apunta l’estudi.

Independentment del tamany de les empreses, l’estudi recorda la necessitat d’analitzar internament les empreses «perquè potser aquí resideixen algunes de les claus més importants que llastren el creixement i la productivitat empresarial al nostre país: la dificultat per a delegar, l’escassa professionalització, els dèficits en l’organització,… Sigui com sigui, la pime gironina té un ampli marge de millora en aquesta matèria».