L'economia guanya velocitat aquest trimestre, però menys del que es preveia | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

Blog

L’economia guanya velocitat aquest trimestre, però menys del que es preveia

  |   Novetats

Diari de Girona. El PIB registra un augment del 2% en aquest període i complica les previsions del Govern per a l’exercici. L’economia va tornar a accelerar-se a l’estiu, però menys del que es preveia. El producte interior brut (PIB) va experimentar una alça del 2% en el tercer trimestre respecte el primer, en el qual havia rebaixat substancialment el seu dinamisme, amb l’1,1%, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Després d’aquest increment, la taxa interanual se situa en el 2,7%, davant del 17,5% del primer trimestre, el que complica aconseguir les previsions del Govern per al conjunt de l’any, situades en el 6,5%. El motor essencial del creixement va ser la inversió, amb l’1,3% intertrimestral, davant del descens del 2,2% del segon trimestre.

El consum de les llars, en canvi, es va reduir un 0,5% davant de l’augment del 4,7% del període abril-juny. El secretari d’Estat d’Economia, Gonzalo García Andrés, va destacar aquestes dades, que se sumen als de l’enquesta de població activa (EPA), que dijous passat van reflectir la recuperació dels 20 milions d’ocupats per primera vegada des de 2008. Segons García Andrés, en el tercer trimestre «la recuperació s’ha accelerat», ja que a l’estiu l’avanç en la campanya de vacunació i la millora de la mobilitat han impulsat el creixement de l’activitat i de l’ocupació. L’alt càrrec del Ministeri d’Economia va remarcar que la demanda externa té «una contribució molt significativa gràcies a l’impuls de les exportacions».

Segons el parer del ministeri, aquestes dades situen l’economia «en una bona posició per a afrontar un quart trimestre en el qual el balanç de riscos ha canviat i estarà marcat pels colls d’ampolla en l’oferta, l’alça dels preus energètics i el seu efecte en la inflació».

Les dades de l’INE apunten que la contribució de la demanda nacional al creixement interanual del PIB és d’1,5 punts, 15,8 punts inferior a la del segon trimestre. Per part seva, la demanda externa presenta una aportació d’1,2 punts, un punt superior a la del trimestre passat. La despesa en consum final s’incrementa un 1,6% respecte el mateix trimestre de 2020. Aquesta taxa és 15,4 punts inferior a la del segon trimestre.

Per altra banda, la despesa en consum final de les llars experimenta una taxa interanual de l’1,1%, la qual cosa suposa 22,3 punts menys que en el trimestre passat. Per part seva, la despesa en consum final de les administracions públiques presenta un creixement del 2,9%, un punt inferior a la del trimestre precedent. Pel que fa a l’oferta, l’activitat que va registrar major impuls va ser la de comerç, transport i hostaleria i el nombre d’hores efectivament treballades va créixer un 0,3% respecte el segon trimestre. Els llocs de treball equivalents a temps complet van augmentar un 4% respecte el trimestre anterior.