Hisenda farà més controls sobre obres i reformes | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

Blog

Hisenda farà més controls sobre obres i reformes

  |   Novetats

Diari de Girona. L’Agència Tributària estrenyerà el setge sobre els canvis de residència entre comunitats autònomes per poder pagar menys.

L’Agència Tributària estrenyerà aquest any el setge sobre la construcció, la rehabilitació i les reformes d’habitatges i edificis buscant casos de frau mitjançant investigacions fiscals. També persistirà a perseguir aquest any els contribuents que simulen canvis de residència a diferents autonomies per pagar menys impostos. Aquestes són mesures incloses al pla de control tributari 2023 que va publicar ahir el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Pel que fa a l’activitat de la construcció, a les directrius del pla s’apunta a totes les activitats, des de construcció a reformes, perquè siguin declarades de forma correcta. El secretari d’Estat d’Hisenda, Jesús Gascón, va afirmar ahir al Congrés que es tracta d’operar «a peu de carrer» per fer les comprovacions pertinents, informa Rosa María Sánchez. El pla també apunta a un control més gran als residents a Espanya que declaren les rendes a través de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) per rebaixar «artificialment» la factura fiscal. A més de comptar amb tipus impositius més baixos que l’IRPF, mitjançant aquest sistema aquest col·lectiu tributa només per la renda generada a Espanya i no per tot allò obtingut a nivell mundial.

En el terreny de les deslocalitzacions tributàries, el pla insisteix en la necessitat de mantenir l’activitat de control en els supòsits de simulació de residència a comunitats autònomes diferents de la real, així com en l’explotació de la informació disponible sobre titulars reals de societats opaques amb immobles residencials d’alt nivell. Alhora s’executaran plans específics en relació amb la titularitat indirecta d’immobles per part de no residents, a efectes de la imposició patrimonial correcta. Una de les novetats que inclouen és la implantació d’un nou model d’informació i assistència en què la majoria dels serveis es prestin a tots els canals i el ciutadà decideixi com vol ser atès, segons el tipus de servei i els recursos disponibles. Alhora, l’Agència reforçarà la campanya d’avisos durant el període de declaració per continuar reduint el nombre de no declarants de l’IRPF.

Una altra novetat és la revisió de procediments sancionadors, especialment en casos de presentació d’auto-liquidacions sense ingressos fora de termini, que no provoquen perjudici econòmic a l’Administració tributària. Es reforçaran també actuacions en relació amb titulars d’activitats econòmiques que fan ús dels anomenats «pagaments virtuals», i específicament amb l’ús de mètodes electrònics de pagament radicats a l’estranger a través d’entitats que no participen de les obligacions nacionals de subministrament d’informació financera.

Les directrius també fan una referència especial a la investigació de l’ús de les monedes virtuals, atès que, juntament amb les mencions habituals a la necessitat de comprovar-ne la tributació correcta, aquest any se subratlla la intenció de l’Àrea de Recaptació de potenciar les actuacions de localització de criptoactius susceptibles d’embargament. Així mateix, es mantindrà el focus en la identificació d’estructures i pautes de comportament que es beneficiïn indegudament de la baixa fiscalitat de determinats territoris, règims fiscals o estructures, i que siguin o puguin ser replicades o estandarditzades per al seu ús per part d’una pluralitat de contribuents.

Alhora, es desplegaran plans específics enfocats a la identificació de les eines de programari de gestió i comptabilitat utilitzades per comerços i empreses.