Els promotors del tren-tram a la Costa Brava reclamen una comissió de seguiment | Federació Hostaleria de Girona

Blog

Els promotors del tren-tram a la Costa Brava reclamen una comissió de seguiment

  |   Novetats

Diari de Girona. Recorden que són un compromís adquirit per l’administració, i afegeixen que fa 8 mesos que no es troben.

Les comissions promotores dels trens -tram demanen a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat que posi en marxa els grups de seguiment dels nous projectes de traçats ferroviaris, entre els quals hi ha el tren tramvia de la Costa Brava. Els promotors recorden que aquestes comissions són un compromís adquirit per l’administració, i es queixen que, passats 8 mesos, aquest compromís no s’ha complert. D’aquests projectes destaca la línia de tren tramvia de la

Costa Brava, que hauria de connectar amb una freqüencia inferior als 15 minuts els municipis que envolten el massís de les Gavarres.

A finals de l’any passat, el Departament de Territori, a través de Ferrocarrils de la Generalitat, va adjudicar la redacció de l’estudi de viabilitat d’aquesta nova línia, i la seva fase d’execució. L’estudi, amb un termini de redacció d’11 mesos, el fa la Unió Temporal d’Empreses formada per Bews i Ingerop per un import de 289.900 euros. El treball ha d’incloure una estimació del cost d’execució del projecte, la proposta d’explotació del servei i una anàlisi de la demanda potencial d’usuaris. També ha d’incorporar mesures orientades a garantir la intermodalitat i la capil·laritat del transport.