El sector agroalimentari genera 16 de cada 100 euros produïts per l'economia espanyola | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

Blog

El sector agroalimentari genera 16 de cada 100 euros produïts per l’economia espanyola

  |   Novetats

Diari de Girona. Va tenir especial impacte en termes de producció sobre els serveis d’allotjament i de menjar i begudes.

Segons les dades de l’estudi “Impacte del sector Agroalimentari a l’economia espanyola”‘, impulsat per la Comissió Agroalimentària de la Cambra d’Espanya. el sector agroalimentari genera 16 de cada 100 euros produïts per l’economia espanyola, “El sector agroalimentari espanyol és dinamitzador social, generador d’ocupació, creixement i innovació. El seu valor estratègic és innegable, tant des del punt de vista econòmic com per les implicacions socials i ambientals. El seu efecte multiplicador en altres branques de l’economia i el seu impacte al mercat laboral el converteixen en un sector estratègic per al desenvolupament econòmic del país. Per això, i des de la col·laboració publico-privada, hem de parar una atenció especial i ajuda als desafiaments a què s’enfronta”, explicava el president de la Cambra de Comerç d’Espanya, José Luis Bonet.

A més, assenyala que per cada lloc de treball equivalent a temps complet creat al sector agroalimentari, es van generar almenys 1,5 llocs de treball addicionals en altres branques productives del país aquest any. D’aquesta manera, l’informe revela que la branca productiva en què el sector agroalimentari va tenir un impacte més gran en termes de producció va ser en la de serveis d’allotjament i de menjars i begudes, que va superar els 25.000 milions d’euros, representant el 23,4% i el 22,3% del total el 2016 i el 2019, respectivament.

Influència directa

Mentrestant, el 2020, la branca productiva que més es va beneficiar en termes absoluts d’aquesta activitat va ser la de serveis de comerç a l’engròs i la intermediació del comerç. Així, el sector agroalimentari va tenir influència indirecta en el 17,2% de la producció d’aquesta branca, 21.404 milions d’euros.