A més, el 56,89% dels enginyers de la branca industrial pensa que l’increment del preu de l’energia està afectant de manera significativa al seu àmbit d’activitat, i el 69% considera que la transició energètica encarirà aquest preu. El 62% va afirmar haver sofert el desproveïment d’alguns productes o matèries primeres en la seva activitat, i el 87% pensa es va produir aquest augment.