Federació d'Hostaleria de Girona | Federació Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona

Política de Privacitat i Xarxes Socials

POLÍTICA DE PRIVACITAT I XARXES SOCIALS

 

D’acord amb l’establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, RGPD, i altra normativa complementària vigent, l’informem que les seves dades seran tractades sota la responsabilitat de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA, que informa als Usuaris que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalitat principal de promocionar els seus productes i serveis.

 

Dades identificatives del Responsable del tractament:

Denominació social: FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA

Domicili Social: C/ Montnegre, 48-50 baixos, 17006 Girona (Girona)

CIF: G17258864

Telèfon: 972224344

E-Mail: info@gihostaleria.org

Lloc Web: http://gihostaleria.org

 

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit de forma voluntària unir-se a la pàgina oficial creada per la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA, mostrant així interès en la informació que es publiqui a la Xarxa.

 

Al unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés pel tractament d’aquelles dades personals publicades al seu perfil. Així mateix, li indiquem que està prevista l’elaboració de perfils, a fi de conèixer els productes o serveis que més li puguin encaixar, així com la millor forma de comunicar-los, segons les seves preferències o hàbits mostrats, i que siguin oferts per la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA.

 

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

 

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA té accés i tracta aquella informació pública de l’Usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dintre la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

 

Menors

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit a menors de catorze (14) anys. Si l’usuari és menor de catorze (14) anys, s’adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular dels pares, tutor i representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors, essent aquesta responsabilitat dels seus representants legals.

 

Drets

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com a la retirada del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA, Carrer Montnegre, 48-50 baixos, 17006 Girona (Girona), o bé al correu electrònic info@gihostaleria.org.

 

Ús del perfil

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA realitzarà les següents actuacions:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació al perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA.
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’Usuari.

 

L’Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteixi les seves connexions; per tot això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

 

Publicacions

L’Usuari, una vegada unit a la pàgina oficial de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA, podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social.

 

L’Usuari, en tots els casos, haurà de ser titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decor, i/o infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual, el dret a la imatge o la Llei.

 

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA es reserva el dret a retirar d’immediat el contingut de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

 

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

 

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres Usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

 

Les imatges que poden publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA però si que romandran a la Xarxa Social.

 

Concursos i promocions

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els que podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’aquests, quan s’utilitzi per això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

 

La Xarxa Social no patrocina, avala, ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’aquestes.

 

Publicitat

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA utilitzarà la Xarxa Social per a publicar els seus productes i serveis. En tot cas, es decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD-LOPDGDD i de la LSSICE.

 

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altre Usuaris la pàgina de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat. Altra informació d’interès.

 

La FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA, podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present polític que, segons els casos, substituirà, complementarà i/o modificarà l’actual publicada. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a la mateixa, amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

 

No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros Usuarios la página de la

FEDERACIO D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA para que también

ellos puedan disfrutar de las promociones o estar informados de su actividad. Otra información de interés

 

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Twitter: https://twitter.com/privacy

LinkedIN:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

Youtube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Google +: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/