Revenue Management pel sector del càmping (40 hores) – AULA VIRTUAL | Federació Hostaleria de Girona

Blog

revenue camping

Revenue Management pel sector del càmping (40 hores) – AULA VIRTUAL

  |   Formació

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA I ELS FONS NEXT GENERATION. GESTIONADA PER LA FEDERACIÓ D’HOSTALERIA:

Dates: els dimarts i els dijous del 17 d’octubre al 28 de novembre

Horari: de 15 h a 18 h, excepte el 28 de novembre que serà fins a les 19 h

Lloc de Realització: Aula Virtual

 • Plataforma google Classroom on es penjaran els continguts de la formació.
 • Plataforma Zoom que s’utilitzarà per dur a terme les sessions formatives.
 • IMPORTANT: És imprescindible que les persones participants de l’acció formativa, durant les sessions formatives estiguin en llocs de treball adequats a seguir-les. No està permès participar a una sessió en el cotxe, al carrer, a un comerç, etc. Si es detecta una incidència d’aquest tipus, el participant no podrà seguir l’acció formativa i per tant, no obtindrà la certificació oficial.

Unitat de competència relacionada: Crear, promocionar i gestionar serveis i productes turístics locals.

Objectiu general:

 • Implementar el Revenue Management en una empresa del sector del càmping.

Objectius específics:

 • Definir les bases del Revenue Management per després poder-ho aplicar al sector del càmping.
 • Establir una estratègia de Revenue adequada i a un nivell avançat de practicitat, així com implementar-la.
 • Elaborar un pla de seguiment i control de l’estratègia de Revenue Management per verificar que la implementació d’aquest és adequada.

Continguts:

Mòdul 1. El Revenue Management (10 hores)

UNITAT DIDÀCTICA 1. Bases del Revenue Management (5 hores)

 1. Definició del Revenue Management.
 2. Processos necessaris i organització empresarial.

UNITAT DIDÀCTICA 2. Anàlisi de la situació (5 hores)

 1. El comportament de la demanda i la seva segmentació.
 2. Situació de la competència.
 3. Comprendre l’entorn.

Mòdul 2. Estratègia de Revenue Management (15 hores)

UNITAT DIDÀCTICA 1. El preu (7,5 hores)

 1. Anàlisi del preu.
 2. Elaboració de la matriu de preus.
 3. Optimització del posicionament.
 4. Gestió eficaç de l’overbooking.

UNITAT DIDÀCTICA 2. Implementació de l’estratègia (7,5 hores).

 1. Booking diari i estudi del pick up.
 2. Elaboració del calendari de preus.

Mòdul 3. Seguiment i control del sistema de Revenue Manament (15 hores)

UNITAT DIDÀCTICA 1. Control diari de l’estratègia (7,5 hores)

 1. Anàlisi periòdic dels resultats.
 2. Comunicar i informar als departaments implicats.

UNITAT DIDÀCTICA 2. El Revenue Management en un càmping sostenible (7,5 hores).

 1. Característiques d’un càmping sostenible.
 2. Tipus d’estratègies de preus a aplicar.

Avaluació:  Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

Certificació:  Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona.

Formadora:  Cristina Fernández Ruiz

Formació dirigida a:

 • Autònoms.
 • Treballadors ocupats.
 • Persones en situació d’atur.

Organismes que subvencionen la formació: 

Logos MRR