Francès turístic nivell 1 (30 hores) – AULA VIRTUAL | Federació Hostaleria de Girona

Blog

FOTOS pàgina web (371 × 205 px) (4)

Francès turístic nivell 1 (30 hores) – AULA VIRTUAL

  |   Formació

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA I ELS FONS NEXT GENERATION. GESTIONADA PER LA FEDERACIÓ D’HOSTALERIA:

Dates: els dimarts i dijous del 9 de gener al 8 de febrer de 2024

Horari: de 16 h a 19 h

Lloc de Realització: Aula virtual

 • Plataforma google Classroom on es penjaran els continguts de la formació.
 • Plataforma Zoom que s’utilitzarà per dur a terme les sessions formatives.
 • IMPORTANT: És imprescindible que les persones participants de l’acció formativa, durant les sessions formatives estiguin en llocs de treball adequats a seguir-les. No està permès participar a una sessió en el cotxe, al carrer, a un comerç, etc. Si es detecta una incidència d’aquest tipus, el participant no podrà seguir l’acció formativa i per tant, no obtindrà la certificació oficial.

Unitat de competència relacionada: Comunicar-se en una llengua estrangera, amb un nivell d’usuari independent, en les activitats turístiques.

Objectiu general:

 • Comprendre frases i expressions d’ús freqüent en francès.

Objectius específics:

 • Manejar les normes bàsiques lèxiques-semàntiques, gramaticals i ortogràfiques del francès per tractar amb el client.
 • Aplicar tècniques per resoldre els dubtes i preguntes del client de llengua francesa.

Continguts:

Mòdul 1. Tracte i atenció amb el client

Continguts lèxic-semàntics

 • L’alfabet.
 • Dies de la setmana, els mesos de l’any, les estacions.
 • Els números.
 • Identificació personal: les formes de presentació i salutació.
 • Els oficis.
 • La roba.
 • Els colors.

Continguts gramaticals 

 • Verb être et avoir.
 • Verbs en
 • Noms i adjectius.
 • Formes interrogatives: est-ce que, qui, où, quand, pourquoi…

Continguts fonètics 

 • Sons nasals
 • Masculí o femení.
 • [Y] i [U]
 • Fonemes vocàlics i consonàntics.

Mòdul 2. Resolució de dubtes i preguntes del client

Continguts lèxic-semàntics

 • Productes d’alimentació.
 • Descriure un plat.
 • Les nacionalitats.
 • L’hora.
 • Hàbits d’un consum responsable.
 • Acollir a un client.
 • Parament de taula.
 • Estris de cuina.

Continguts gramaticals 

 • Articles definits i indefinits.
 • L’adverbi.
 • L’adjectiu plural.
 • Articles partitius.
 • Adjectius possessius.

Continguts fonètics 

 • Pronunciació correcte de les lletres mudes.
 • Les diferents e i els accents gràfics.

Avaluació:  Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

Certificació:  Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona.

Formadora: Nathalie Smadja

Formació dirigida a:

 • Autònoms.
 • Treballadors ocupats.
 • Persones en situació d’atur.

Organismes que subvencionen la formació:

Logos MRR