GAS NATURAL FENOSA

Col·laborador : GAS NATURAL FENOSA
Adreça : Plaça del Gas, 1
Codi postal : 08003
Població : Barcelona
Telèfon : 934 026 847
Fax :
Email :  nfranch@gasnaturalfenosa.com
Enllaç : http://www.gasnaturalfenosa.es
Producte/servei :

logo_cabecera_GNF

Empresa que desenvolupa l’activitat de subministre de gas i electricitat, tenint en compte l’elevat grau de compromís amb la societat, l’entorn i els seus clients per afavorir un millor i més eficient consum d’energia, que repercuteix de manera directa a l’estalvi i la rentabilitat, contribuint en paral·lel al desenvolupament sostenible i a la cura del medi ambient. Pels associats de la Federació ofereix un descompte del 30% en el preu de l’energia i un 10% en el preu del gas natural.