Blog

CCC-Girona

Acte inaugural del III Congrés Català de la Cuina 2018-2019

  |   Eventos, Events

L’acte inaugural del Congrés a Girona, es celebrarà en el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona el dia 28 de maig de 2018, i consistirà en una jornada que s’iniciarà amb una presentació del Congrés a càrrec de la Comissió Organitzadora, amb presència de la presidència d’honor i dels representants de les institucions que participen o col·laboren en l’organització del Congrés, i una conferència inaugural per part d’un expert de prestigi.

Immediatament i a continuació, el seguirà un debat estructurat en 5 grups de treball amb la participació de persones relacionades amb el sector, professionalment o com a membres de col·lectius interessats, que debatran i proposaran les preguntes que el Congrés territorial haurà de treballar durant l’any congressual i donar-ne resposta en l’acte final del congrés a celebrar el maig de 2019.

Aquests grups de treball el constituiran les persones que s’hi hagin inscrit prèviament (a través del web del congrés) i seran coordinats per un Relator membre de la Comissió d’Experts, que en farà el resum i en redactarà les conclusions.

Tota la informació de l’acte inaugural i del Congrés es pot consultar a la pàgina web oficial d’aquest: www.udg.edu/congrescuinagirona